Καλώς ήλθατε, το www.the-pet.shop είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης με είδη δώρων και είδη για κατοικίδια μέσω του Διαδικτύου (στο εξής «ηλεκτρονικό κατάστημα»), που δημιούργησε και λειτουργεί η Ατομική Εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ – THE PET» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Γρηγορίου Πατριάρχου Ε’, αριθμός 38, ΤΚ 54248 και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ 066028693 της ΔΟΥ Ζ΄ Θεσσαλονίκης, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: woof@the-pet.shop (στο εξής η «Εταιρεία»).

Πεδίο Εφαρμογής


Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις (στο εξής «Όροι»), καλύπτουν κάθε πώληση προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας που βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο www.the-pet.shop.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα (στο εξής ο/η Πελάτης/ισσα) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν ο/η Πελάτης/ισσα δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να μην προχωρήσει και να αποχωρήσει από τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο και από κάθε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα.


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, στην ελληνική γλώσσα.

Δυνατότητα πραγματοποίησης αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 18 ετών και άνω. Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος με την υποβολή της παραγγελίας τους, δηλώνουν με κάθε ευθύνη ότι έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα για σύναψη δεσμευτικών συμβάσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι η συμπλήρωση και υποβολή από τον/την Πελάτη/ισσα της σχετικής φόρμας παραγγελίας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη πώλησης και η αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του ‘καλαθιού’.

Περιγραφή προϊόντων

Υποχρέωση αλλά και βασική μέριμνα μας είναι οι πληροφορίες που δίνονται στην ιστοσελίδα www.the-pet.shop και αφορούν την ποιότητα, την ποσότητα, τα κύρια χαρακτηριστικά και τις τιμές των προϊόντων να είναι απολύτως ακριβείς. Παρόλα αυτά στην οθόνη του υπολογιστή κάποια προϊόντα μπορεί να εμφανίζονται ελαφρώς διαφορετικά στο μέγεθος, χρώμα και υφή σε σχέση με την πραγματικότητα. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για αυτό.

Τιμές προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες, ενώ το www.the-pet.shop επιφυλάσσεται του δικαιώματός να τροποποιεί την περιγραφή και τις τιμές των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, δεσμεύεται όμως κατά την εκπλήρωση της παραγγελίας σας να αποστείλει τα προϊόντα που παραγγείλατε με τα χαρακτηριστικά και τις τιμές που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της κατά το χρόνο της παραγγελίας. H διαθεσιμότητα αναγράφεται δίπλα σε κάθε προϊόν, σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει ένα προϊόν χωρίς διαθεσιμότητα θα ενημερωθείτε καταλλήλως από την ομάδα μας και θα σας επιστραφεί τυχόν χρηματικό ποσό που καταθέσατε/πληρώσατε. Διαφορετικά θα αλλάξουμε το προϊόν με κάποιο άλλο της επιλογής σας.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι σε ευρώ. Οι τελικές τιμές κάθε προϊόντος δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας, με βάση την επιλογή του/της Πελάτη/ισσας για τον τόπο αποστολής των προϊόντων. Για πρόσθετες επιβαρύνσεις, αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου, καθώς και για κάθε τυχόν άλλη δαπάνη ή τέλος, ο/η Πελάτης/ισσα ενημερώνεται πριν την υποβολή της παραγγελίας του. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες δαπάνες, γίνεται γνωστό στον/στην Πελάτη/ισσα πριν από την υποβολή της παραγγελίας του/της, και σε περίπτωση που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν και δε γνωστοποιήθηκαν στον/στην Πελάτη/ισσα, τηλεφωνικώς πριν την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, τότε αυτές δε βαρύνουν τον/την Πελάτη/ισσα χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεσή του/της.

Παραγγελία

Η παραγγελία των προϊόντων από τον/την Πελάτη/ισσα υποβάλλεται με τη συμπλήρωση και την αποστολή της ειδικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας, μέσω ειδικού συνδέσμου, ο/η Πελάτης/ισσα λαμβάνει γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των προϊόντων που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου “Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις” δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν από την υποβολή της παραγγελίας, έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση για:

Τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας (επωνυμία, έδρα, στοιχεία δημοσιότητας, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων της παραγγελίας όπως αυτά περιγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τη συνολική τιμή των προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ, όλων των τελών, όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων (αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου) και κάθε άλλης δαπάνης, για το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις, όπως και το ότι η αναγραφόμενη τελική τιμή κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν περιλαμβάνει έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας, με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής της παραγγελίας, τα μέσα πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, καθώς και της προθεσμίας εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα και τους τυχόν περιορισμούς παράδοσης και των μέσων πληρωμής, της υποχρέωσης πληρωμής από τον/την Πελάτη/ισσα με την υποβολή της παραγγελίας.
Η αποστολή της παραγγελίας προς την Εταιρεία, αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων προϊόντων και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που περιγράφονται στην παραγγελία.

Η παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρεία, από τη στιγμή που ο/η Πελάτης/ισσα λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει, σχετική ενημέρωση από την Εταιρεία, με τον αριθμό της παραγγελίας και την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας».

Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί και δημιουργεί αξιώσεις μεταξύ του/της Πελάτη/ισσας και της Εταιρείας, μόνο με την αποστολή και λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη «Η παραγγελία έχει αποσταλεί» ή «Η παραγγελία είναι έτοιμη για παραλαβή».

Ο/η Πελάτης/ισσα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας από την Εταιρεία είτε τηλεφωνικά, είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση woof@the-pet.shop είτε ηλεκτρονικά με είσοδο στο λογαριασμό του/της με τους προσωπικούς του/της κωδικούς (username και password).

Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων, τα οποία λόγω μηχανικού ή τυπογραφικού λάθους εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, είτε μικρότερη είτε μεγαλύτερη από την κανονική ισχύουσα τιμή τους.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων


Ο/η Πελάτης/ισσα ενημερώνεται για τα προϊόντα και τη διαθεσιμότητά τους, μέσω ενδείξεων στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση, εφόσον τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η έλλειψη διαθεσιμότητας, αφορά μέρος των προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο μέρος της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός εάν ο/η Πελάτης/ισσα δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη μερική εκτέλεση της παραγγελίας, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Τυχόν πληρωμές επιστρέφονται στον/στην Πελάτη/ισσα χωρίς καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο/η Πελάτης/ισσα επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του/της.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο μετά την τελική καταχώρηση της παραγγελίας, η Εταιρεία ενημερώνει τον/την Πελάτη/ισσα για τον πιθανό χρόνο παράδοσής του. Εφόσον ο χρόνος δεν ικανοποιεί τον/την Πελάτη/ισσα, η παραγγελία ακυρώνεται και τυχόν πληρωμές επιστρέφονται στον/στην Πελάτη/ισσα χωρίς καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο/η Πελάτης/ισσα επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του/της.

Παράδοση παραγγελίας

Αποστολή στον τόπο που επιλέγει ο/η Πελάτης/ισσα: Εάν ο/η Πελάτης/ισσα κατά την υποβολή της παραγγελίας του/τη, επιλέξει την αποστολή των προϊόντων σε τόπο της επιλογής του/της, τα προϊόντα παραδίδονται σε συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία (courier) και ο/η Πελάτης/ισσα θα λάβει ηλεκτρονική ενημέρωση ότι το προϊόν είναι έτοιμο για αποστολή. Θα ενημερωθεί από τη μεταφορική εταιρεία για τον χρόνο παράδοσης. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον/την Πελάτη/ισσα και υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του/της κατά την υποβολή της, μέσω ειδικού συνδέσμου, εισάγοντας τον Νομό και τον Τ.Κ. της περιοχής της επιλογής του. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση στοιχείων αποστολής από τον/την Πελάτη/ισσα που έχει σαν αποτέλεσμα εσφαλμένο υπολογισμό των εξόδων αποστολής, δε βαρύνει την Εταιρεία, αλλά τον/την Πελάτη/ισσα. Σε περίπτωση που ο/η Πελάτης/ισσα επιλέξει πληρωμή με αντικαταβολή, η χρεώση της υπηρεσίας αντικαταβολής είναι 2 ευρώ.

Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο/η Πελάτης/ισσα οφείλει να επιδείξει στον υπάλληλο της συνεργαζόμενης μεταφορικής, την επιβεβαίωση της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας), την ειδοποίηση για την αποστολή και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Η παράδοση μπορεί να γίνει και σε τρίτο εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον/την Πελάτη/ισσα πρόσωπο, με ειδική εξουσιοδότηση του/της Πελάτη/ισσας (θεωρημένη από ΚΕΠ, αστυνομική ή άλλη Αρχή) και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του εξουσιοδοτούμενου (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Ο/η Πελάτης/ισσα ή ο εξουσιοδοτημένος τρίτος κατά την παραλαβή οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε προσηκόντως και από την παραλαβή ο κίνδυνος μεταβαίνει στον/στην Πελάτη/ισσα. Εφόσον ο/η Πελάτης/ισσα μετά τη λήψη της ειδοποίησης για αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση του μεταφορέα δεν παραλάβει τα προϊόντα, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος είτε να ακυρώσει την παραγγελία είτε να υπαναχωρήσει από την πώληση.

Όταν ο τόπος αποστολής δεν καλύπτεται από το δίκτυο της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας ή ο/η Πελάτης/ισσα επιθυμεί τη μεταφορά των προϊόντων με δικά του μέσα και έξοδα, ο/η Πελάτης/ισσα ενημερώνει εγγράφως την Εταιρεία, υποδεικνύοντας το μέσο μεταφοράς της επιλογής του (μεταφορική εταιρεία, πρακτορείο κλπ) και η Εταιρεία δεσμεύεται να αποστείλει τα προϊόντα με τον τρόπο που υποδεικνύει ο/η Πελάτης/ισσα. Σε αυτή την περίπτωση δεν παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής της παραγγελίας με αντικαταβολή και ο/η Πελάτης/ισσα εξοφλεί την παραγγελία του όπως και το κόστος αποστολής των προϊόντων έως το πρακτορείο ή την μεταφορική εταιρεία ή το μέσο της επιλογής του, πριν την αποστολή της παραγγελίας του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κίνδυνος από την πώληση, μεταβαίνει στον αγοραστή κατά τον χρόνο παράδοσης των πωληθέντων προϊόντων στον μεταφορέα.

Η κυριότητα των πωληθέντων και παραδοθέντων προϊόντων παραμένει στην Εταιρεία μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος στην Εταιρεία.

Χρόνος Παράδοσης


Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων προσδιορίζεται στην παραγγελία ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τον τόπο αποστολής τους, ο οποίος επιβεβαιώνεται με την αποδοχή της παραγγελίας από την Εταιρεία. Συνηθως 3 – 4 εργάσιμες ημέρες.

Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση, οφείλει να παραδώσει τα προϊόντα το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τον χρόνο της κατάρτισης της πώλησης, διαφορετικά και εφόσον δεν υπάρξει έγγραφη συμφωνία παράτασης του χρόνου (ηλεκτρονική αλληλογραφία), ο Πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας woof@the-pet.shop. Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει, χωρίς καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που είχε καταβάλει ο/η Πελάτης/ισσα, στο ακέραιο.

Για ογκώδεις παραγγελίες ή για ειδικές παραγγελίες ή παραγγελίες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του Πελάτη, δεν ισχύει ο χρόνος παράδοσης των τριάντα (30) ημερών και ο χρόνος παράδοσης συμφωνείται κατά περίπτωση με τον Πελάτη εγγράφως (ηλεκτρονική αλληλογραφία).

Τρόποι πληρωμής

Μάθετε περισσότερα για τους Τρόπους Πληρωμής εδώ.

  1. Με Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα
  2. Με αντικαταβολή
  3. Με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό (σύντομα θα γίνει διαθέσιμος)

Αποστολή Προϊόντων

Τα προϊόντα αποστέλλονται (μόνο εντός Ελλάδος) με courier και παραδίδονται με ασφάλεια στη διεύθυνση που θα ορίσετε μέσα σε 3 ή 4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα πληρωμής της παραγγελίας.

Το THE PET δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, απεργιών, συνθήκες πανδημίας και ανωτέρας βίας οπότε και η παραπάνω προθεσμία παράδοσης θα παρατείνεται όσο διαρκεί ο λόγος της καθυστέρησης.

Η χρέωση των μεταφορικών υπολογίζεται και προτείνεται στη φόρμα παραγγελίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται πάντοτε από τα αντίστοιχα παραστατικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον τύπο του παραστατικού που επιθυμεί (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο), συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας.

Έξοδα αποστολής

Όλα τα έξοδα αποστολής και συσκευασίας υπολογίζονται στο σύνολο του καλαθιού αγορών στο τελικό ποσό πληρωμής. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Έξοδα αποστολής δεμάτων που έχουν προπληρωθεί με έμβασμα ή μέσω πιστωτικής κάρτας:

Courier – Ταχυμεταφορά: Ευρώ € 3,10 (παράδοση στο χώρο σας) ενώ για παραγγελίες ανώτερες των 50€, η αποστολή είναι δωρεάν σε όλη την Ελλάδα

Έξοδα αποστολής δεμάτων με αντικαταβολή με χρήση Courier:

Courier – Ταχυμεταφορά: Ευρώ € 3,10 (παράδοση στο χώρο σας) + Eυρώ € 2,50 (για την υπηρεσία της αντικαταβολής + παράδοση στο χώρο σας)

Η Εταιρεία στο πλαίσιο της πολιτικής της, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τα είδη και τις κατηγορίες των προϊόντων της και αναλαμβάνει την υποχρέωση να δεχθεί παραγγελίες εντός των ορίων των διαθέσιμων αποθεμάτων της.

Ακύρωση παραγγελίας

Εάν επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, μπορείτε να πατήσετε «ακύρωση» και διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία παραγγελίας.

Πολιτική επιστροφών

Αν, για οποιονδήποτε λόγω, δεν μείνετε ευχαριστημένοι από την παραγγελία σας, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να επιστρέψετε μέρος ή όλα τα προϊόντα που αγοράσατε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Διευκρινίζεται ότι, τα επιστρεφόμενα προϊόντα δεν πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα, φθαρμένα, πλυμένα, τροποποιημένα ή να έχουν υποστεί ζημία και οι ετικέτες που συνοδεύουν το προϊόν θα πρέπει να υπάρχουν, όπως ακριβώς ήταν όταν το παραλάβατε μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Θα πρέπει ακόμη να προηγηθεί επικοινωνία μέσω e-mail στο woof@the-pet.shop.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα επιστροφής/επαναποστολής επιβαρύνουν τον/την πελάτη/ισσα.

Ο/η Πελάτης/ισσα οφείλει να επιστρέψει τα προορισμένα προς επιστροφή προϊόντα, με το επίσημο παραστατικό της αγοράς τους, στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε, χωρίς τα προϊόντα να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους ή να έχουν χρησιμοποιηθεί. Προϋπόθεση επίσης για την επιστροφή είναι να έχουν τηρηθεί οι συνθήκες διατήρησής τους.

Η επιστροφή γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον ο/η Πελάτης/ισσα έχει εξοφλήσει προηγουμένως κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή των προϊόντων στον/στην Πελάτη/ισσα, όπως και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή τους. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται μέσω αιτήματος/σχετικού μηνύματος το οποίο ο/η Πελάτης/ισσα θα στείλει μα) είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Γρηγορίου Πατριάρχου Ε 38 54248 Θεσ/νίκη – NELIPOT/THE PET), β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση woof@the-pet.shop. Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει και στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει στον/στην Πελάτη/ισσα το τίμημα που εισέπραξε. Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης. Ο/η Πελάτης/ισσα ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των επιστραφέντων προϊόντων, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που ήταν αναγκαία.

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης/ Eπιστροφής:


Από το προβλεπόμενο στην παραπάνω παράγραφο δικαίωμα υπαναχώρησης του/της Πελάτη/ισσας, εξαιρούνται τα προϊόντα εκείνα που αγοράσθηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα και:

  • Δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής (π.χ. ευπαθή, φρέσκα, μη συσκευασμένα).
  • Δεν έχουν τηρηθεί από τον/την Πελάτη/ισσα οι συνθήκες διατήρησής τους, όπως ορίζεται από τη συσκευασία τους ή επιβάλλεται για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής.
  • Έχουν αποσφραγιστεί ή χρησιμοποιηθεί μετά την παράδοσή τους.
  • Έχουν κατασκευασθεί/παρασκευασθεί ειδικά για τον/την Πελάτη, με ειδικές προδιαγραφές ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του/της Πελάτη/ισσας ή πρόκειται για προϊόντα σαφώς εξατομικευμένα.

Ελαττωματικό προϊόν

Στην απίθανη περίπτωση που λάβετε ένα ελαττωματικό ή κατεστραμμένο προϊόν το www.the-pet.shop θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να αντικατασταθεί με ένα ίδιο ή παρόμοιο προϊόν χωρίς κανένα επί πλέον κόστος για σας. Θα πρέπει όμως να μας ενημερώσετε με e-mail στο woof@the-pet.shop για να σας αποστείλουμε οδηγίες για την επιστροφή του προϊόντος.

To ΤΗΕ PET δεν διαθέτει πολιτική εγγύησης. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να συμβεί από φυσιολογική φθορά, κακή χρήση και καταστροφή κατά την αφαίρεση των ετικετών.

Για οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος είναι απαραίτητη η επικοινωνία μαζί μας, με τον αρ. παραγγελίας σας.

Περιορισμοί ευθύνης

Για όλα τα προϊόντα που περιέχονται στους καταλόγους του www.the-pet.shop υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την διαθεσιμότητα της αποθήκης μας. Η συναλλαγή θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε μόνο μετά την αποστολή έγγραφης ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η εκτέλεση κάποιας παραγγελίας το THE PET έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει και να μην την εκπληρώσει, και σε περίπτωση που έχει ήδη εισπραχθεί το τίμημα, επιστρέφεται με κατάθεση στον Τραπεζικό σας λογαριασμό.

Παρεχόμενες πληροφορίες


Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα της Εταιρείας και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Στο πλαίσιo της καλής πίστης, η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής ή σφάλματος, από ανακρίβειες που αφορούν τα επιμέρους brands με τα οποία συνεργάζεται και άρα δεν έχει ευθύνη ενώ δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε περιέλθουν σε γνώση της.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με την πώληση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών.

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, ενημερώνει τον/την Πελάτη/ισσα βάσει των τηρουμένων κάθε φορά στοιχείων διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον/την Πελάτη/ισσα για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η Εταιρεία, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα ή παραδρομές κατά την κοινή πείρα, σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων και δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρξουν εσφαλμένες καταχωρήσεις από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Δεσμεύεται όμως, να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε περιέλθουν σε γνώση της.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως ενδεικτικά διακριτικοί τίτλοι, σήματα, εικόνες, γραφικά, κείμενα κλπ, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας (ή και τρίτων από τους οποίους η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος) και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. των πνευματικών δικαιωμάτων.

Εγγραφή/ Σύνδεση

Για την εγγραφή του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, απαιτείται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά, για την αποστολή ενημερώσεων για προσφορές ή νέα προϊόντα, σε πελάτες/ισσες ή εγγεγραμμένους χρήστες.

Ανωτέρα Βία

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται και δεν αποδέχεται ευθύνη της, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων κατά αντικειμενική κρίση καταστάσεων ή γεγονότων. Η Εταιρεία, δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας, που ευλόγως δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας (απεργίες, κακές καιρικές συνθήκες κλπ) και αναλαμβάνει να ενημερώσει σχετικά τον/την Πελάτη/ισσα σε κάθε τέτοια περίπτωση.

Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια Δικτύου

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της. Παρόλα αυτά η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν έχει ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων ιστοτόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

Δήλωση Εχεμύθειας

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει ως απόρρητη την αλληλογραφία του Χρήστη με το ηλεκτρονικό κατάστημα και δε μεταβιβάζει το περιεχόμενό της παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο εφόσον αυτό ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι θίγει την Εταιρεία. Αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη για α) την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της Εταιρείας, β) την προστασία του ιστότοπου από κακή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση και γ) την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών ή του καταναλωτικού κοινού. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δώσει ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να πάρει τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνει πληροφορίες, όλες οι πληροφορίες θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος, δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας, η οποία θα καθοδηγεί τη χρήση της και την ερμηνεία της. Η προστασία του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, εφαρμόζονται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Επίλυση Διαφορών


Σε περίπτωση που τυχόν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την οποία δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών, και στην οποία μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για την επίλυση της διαφοράς. Η Εταιρεία αναγνωρίζει στο πλαίσιο της καλής πίστης τον συμβουλευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων της Αρχής που θα επιληφθεί και δεν έχει δεσμευτεί για την εκτελεστότητα των αποφάσεων αυτών.

Σε κάθε περίπτωση μη συμβιβαστικής επίλυσης, αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.